Đối thoại giữa kiemsima và nguyenduy

3 Tin nhắn của khách

  1. Có 4 cái chứ mấy ^^
  2. :spam: bạn ko đọc kĩ nội qui post bài, post đến 10 bài với cùng một nội dung
  3. Anh ác quá, em đang thất nghiệp vô đăng cái tin bán hàng chút mà anh khóa tài khoàn của em vậy, cả cái bên mục thời trang anh cũng xóa luôn...hic
Hiển thị tin nhắn từ 1 đến 3 của 3