Đối thoại giữa kiemsima và kattynhuy

1 Tin nhắn của khách

  1. chào a................................................. ......
Hiển thị tin nhắn từ 1 đến 1 của 1