Đối thoại giữa kiemsima và đẵng cấp là mãi mãi

2 Tin nhắn của khách

  1. :| ???????
  2. ghé thăm cho vui.
Hiển thị tin nhắn từ 1 đến 2 của 2