Sipo 120cc Lên Full Satria 2006 đồ mới 100%, 1 gấp N ........
Sưu tầm.