:ngumo:Một mình anh lẻ loi chờ mong ..khi em yêu mãi xa rời anh ...
[YOUTUBE VIDEO]92bPE8CLQ7g[/YOUTUBE VIDEO]