- Một Game online tồn tại và phát triển suốt 6 năm qua .
- Một cuộc thi thiết kế cho cộng đồng game thủ Phi Đội .
-
-Clip trên là của mình
-Đây là link để các bạn xem thêm các trailer clip khác nếu thích
-http://diendan.game.go.vn/showthread...p-game-Phi-doi