Bài hát là nỗi niềm của người con đất quê hương Tịnh Long - Sơn Tịnh - Quảng Ngãi. Anh là Từ Tấn Lực một doanh nhân có tâm hồn nghệ sỹ. Với tất cả tấm lòng mình & nỗi nhớ quê hương với hình ảnh con sông, bên nước, cây cầu.... anh đã viết nên ca khúc.
Mời mọi người nghe thử & cảm nhận.
Bài hát:

Tịnh Long Quê Tôi
Sáng tác: Từ Tấn Lực
Thể hiện: Thùy Dung

Tịnh Long Quê Ta Mến Thương
Sáng tác: Từ Tấn Lực
Thể hiện: Trác Việt